RÓLUNK

Rólunk...

 • A Nevelőközösségek Nemzetközi Szövetsége a Magyar Gyermekekért egyesületet a Fővárosi Törvényszék 2015. szeptember 15-ei nappal vette nyilvántartásba. A FICE International 2016. augusztus 21-én a NENESZ egyesületet egyhangú szavazással vette fel tagjai közé.

  A NENESZ Magyarország Alaptörvényével és a Gyermekek jogairól szóló New Yorkban 1989. november 20-án kelt Egyezménnyel összhangban támogatja a Magyarországon és a határon túl élő hátrányos helyzetű gyermekek és fiatal felnőttek esélyegyenlőségének megteremtését.

  Az egyesület alapító tagjai olyan szakemberek, akik évek óta a gyermekvédelmi intézmények irányítását, szakmai vezetését, gyermekcsoportok vezetését, gyermekek nevelését végzik, mindemellett elkötelezettek a gyermekvédelem iránt. Fő tevékenységük a gyermekek egészséges életre nevelése, tehetségük kibontakoztatása. Eddigi eredményeik, innovatív szakmai munkájuk eredményeként jött létre az egyesület, amely a FICE International elveivel, célkitűzéseivel azonosulva, nemzetközi összefogással továbbfejleszti és terjeszti az elért szakmai eredményeket.

  Alapadatok:

  • Szervezet neve: Nevelőközösségek Nemzetközi Szövetsége a Magyar Gyermekekért
  • Szervezet rövid neve: NENESZ
  • Cím: 2119 Pécel, Szondi utca 94.
  • Számlaszám: Unicredit 10918001-00000091-13760012
  • Adószám: 18730290-1-42
  • E-mail: nenesz@nenesz.hu
  • Elnök: Szántó Edina
  • Nyilvántartásba vétel dátuma: 2015. szeptember 07.
  • Nyilvántartásba vétel száma: 9.Pk.60.516/2015/2.
  • TEÁOR szám: 94.99 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

A NENESZ céljai között szerepel:

 • A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény figyelembevételével a gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekek és fiatal felnőttek támogatása és segítése, ezen belül tanulmányainak, szabadidős programjainak támogatása, tehetséggondozása.
 • A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény figyelembevételével az óvodai nevelés színvonalas, korszerű, minőségi megvalósítása, a gyermekek komplex személyiségfejlesztéséhez hozzájáruló tevékenységek, programok, lehetőségek támogatása; az óvodai szakmai munka színvonalának, a dolgozók munkakörülményeinek javításához szükséges lehetőségek támogatása.
 • A szülők munkába állását segítő Családi Napközi, gyermekmegőrző, játszóház létrehozása és működtetése, pótmama-szolgáltatás a nyári gyermekfelügyelet, táborok szervezése.
 • A sajátos nevelési igényű /más fogyatékos/ óvodások, iskolások tanulási nehézséggel, beilleszkedési zavarral küzdő tanulók megsegítése, rehabilitációs foglalkozások támogatása.
 • A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény alapján a gyermekek és fiatal felnőttek önálló életvezetésének kialakítása érdekében pályaorientációs ismeretekkel a munka világának megismertetése, lehetőség szerint megfelelő szakképzettség megszerzésének támogatása.
 • A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben érintettek számára a hátrányos helyzetű fogyatékkal élő gyermekek és szüleik segítése fejlesztés és szaktanácsadás keretében.
 • Az egyesület célcsoportja a Magyarországon és a határon túl élő hátrányos helyzetű gyermekek és fiatal felnőttek 0-24 éves korosztálya.

Az elnökség tagjai: 

Elnök: Szántó Edina Anna

Szántó Edina Anna kántortanítóként kiemelten fontosnak tartja a hitre való nevelést és a lelki gondozást, amely segít az érték- és kapcsolati válságok megoldásában. A szabadidő hasznos eltöltése érdekében kulturális szervezetekkel tart élő kapcsolatot, ennek köszönhetően számos országos hatáskörű kulturális programot szervezett. Évekkel ezelőtt megálmodta és megvalósította a "Márciusban nefelejcs" kulturális és szabadidős programsorozatot. Közgazdászként nevéhez köthető jó néhány szakképzéssel kapcsolatos tanulmány elkészítése.

Alelnök: Gősi Tamás

Gősi Tamás magánemberként hosszú éveken át támogatott szervezeteket és olyan programokat, amelyek a hátrányos helyzetű emberek életkörülményeinek javítását szolgálták. Kapcsolatba kerülve a gyermekvédelemmel, szinte minden területen tevékenykedett - gyermekotthontól a országos hatáskörű fenntartóig. Kiváló kapcsolatot ápol a sport területén neves hazai és külföldi egyesületekkel. Közgazdászként kiemelten fontos tartja a versenyszféra szereplőinek beemelését a szociális szféra mindennapjaiba adományozóként és önkéntesként.

Elnökségi tag: dr. Herczeg Krisztián

dr. Herczeg Krisztián jogászként a gyermeki jogok érvényesülését tartja elsődleges szempontnak. A tehetségkutatás és gondozás a "Varázscsepp Tehetségkutató Verseny" révén az elmúlt években már-már összenőtt nevével nemcsak Magyarországon. Gyermekotthoni igazgatóként régóta küzd a hátrányos megkülönböztetés és a diszkrimináció ellen. Négy gyermekes családapaként példát és utat mutat a társadalomba való beilleszkedéshez, önmaguk elfogadására és megtalálására az intézményekben és nevelőszülőknél élő gondozottak számára.


NENESZ - Nevelőközösségek Nemzetközi Szövetsége a Magyar Gyermekekért
Az oldalt a Webnode működteti
Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el