Adományozás

A NENESZ egyesület magánszemélytől, jogi személytől, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságtól vagy az előbbiekben nem jelölt szervezettől természetbeni hozzájárulást, tárgyi eszközt és pénzeszközt szívesen és köszönettel fogad. Adományozottként kötelezettséget vállal, hogy az adomány tárgyát képező tárgyakat, eszközöket illetéktelen(ek)nek nem adja át, illetve kereskedelmi célú forgalomba nem hozza.

Az adományozás menetéről információt és tájékoztatást elérhetőségeinken keresztül kaphat.

Számlaszám: Unicredit 10918001-00000091-13760012