Pályázat

"Emlékszem"/"Megérintett" memoáríró pályázatok 2017

"I remember" application 2017

letölthető pdf formátum...itt


Megérintett...

A Nevelőközösségek Nemzetközi Szövetsége a Magyar Gyermekekért egyesület (továbbiakban: NENESZ egyesület) nyílt pályázatot hirdet "Megérintett" címmel memorandum alkotások létrehozására.

Az alkotások témája:

Munkavállalóként a gyermekvédelmi vagy szociális ellátásban eltöltött évek alatt megszerzett, átélt élmények, tapasztalatok és történetek, amelyek mások számára tanulságosak és gondolat ébresztőek lehetnek. Az alkotó kifejezheti életének állomásait, a kezdeti élményeket és nehézségeket, megismerkedését e területtel, segítőként átélt tapasztalatait, annak egy bizonyos történését, terveit a múlt és jelen fényében, vagy bármely érdekességet az életéből, amelyet érdemesnek tart ebben a műfajban a közönségnek elmesélni.

A pályázat párhuzamosan kerül meghirdetésre a gyermekvédelemben és szociális ellátásban élők, és/vagy nevelkedettek számára kiírt "Emlékszem" pályázattal. A beérkezett alkotásoknak köszönhetően a NENESZ egyesület teljes és átfogó képet szeretne kapni a szociális és gyermekvédelmi ágazat mindkét oldaláról a személyes élmények tükrében.

Pályázók köre:

Magyarországon és/vagy külföldön gyermekvédelmi vagy szociális ellátásban munkavállalóként dolgozott vagy dolgozó munkatárs, aki elhivatottságot érez magában, hogy tapasztalatait és átélt élményeit pozitívan előremutatva megossza az érdeklődőkkel.

Pályázat kritériumai:

Megfelelő esztétikai értéket képviselő, nyomtatásban és elektronikusan közzé nem tett, eredeti alkotásokat várunk. Egy pályázó több művel is pályázhat, melyeknek terjedelme maximum 20.000 leütés lehet.

Döntés és értékelés:

A legmagasabb értékelést kapott művek közül a pályázatkiíró által felkért szakmai bírálóbizottság 2017. szeptember 23-ig választja ki a díjazottakat.

A pályázatra beérkezett és a zsűri által arra javasolt művekből a pályáztató önálló kötetet kíván kiadni.

Díjazás:

Az első három helyezett emlékplakettet, tárgyi ajándékot, valamint színházi előadás látogatására szóló bérletet kap:

I. helyezett 80.000,- Ft értékben

II. helyezett 60.000,- Ft értékben.

III. helyezett 40.000,- Ft értékben.

A pályázat kiírásának időpontja: 2017. augusztus 08. kedd.

A pályázat kiírásának módja elektronikus és nyomtatott szóróanyag formájában a hazai és nemzetközi gyermekvédelmi és szociális intézmények megkeresésével, valamint a NENESZ egyesület honlapján: www.nenesz.hu.

Pályázati beadásának határideje: 2017. szeptember 17. vasárnap.

Pályázati beadásának módja:

Pályázat beadása elektronikus és papíralapon történik egyéni jelige feltüntetésével. A pályamunkához csatolandó szerzőjének neve, lakcíme, e-mail címe, telefonelérhetősége (1. sz. melléklet - Nevezési lap) és nyilatkozata arról, hogy a pályamű nyomtatásban és elektronikusan még nem jelent meg és hozzájárul a Nevelőközösségek Nemzetközi Szövetsége a Magyar Gyermekért egyesület által történő megjelentetéshez, közzétételhez (2. sz. melléklet - Nyilatkozat).

Elektronikus úton történő beadás: nenesz@nenesz.hu elektronikus címre.

Tárgy mezőben kérjük feltüntetni: "Megérintett pályázat - 2017 - a pályázó egyéni jeligéje".

Elektronikus levél kötelező melléklete: Pályázat, Nevezési lap, Nyilatkozat.

Papíralapon történő beadás: 1152 Budapest, Illyés Gyula utca 6-8. 1/132.

A pályázatokat egy nyomtatott példányban kérjük megküldeni: NENESZ Egyesület fent megjelölt címére.

Postai levél kötelező melléklete: Pályázat, Nevezési lap, Nyilatkozat.

Részvételi feltételek:

 • a pályázati anyagok megfelelő propagálása céljából a műveket a pályáztató szabadon szerzői jog érvényesítése nélkül felhasználhatja (CD, sajtó, TV stb.),
 • pályázatot csak pontosan kitöltött nevezési lappal fogadunk el,
 • a feltételek el nem fogadása automatikusan kizárja az alkotót a pályázatból,
 • a szerzők a művek beadásával tudomásul veszik a pályázati feltételeket.
 • a szerző/pályázó felelősséget vállal azért, hogy pályázati anyaga nem sérti harmadik személy személyiségi, vagy egyéb jogait.
 • a nyertes pályamunkák alkotói hozzájárulnak ahhoz, hogy a pályázaton legjobbnak ítélt művekből kötetet és egyéb nyomtatott anyagokat készítsünk (a szerzők nevének feltüntetésével), illetve hogy a honlapunkon megjelenjenek.

További információ:

Szántó Edina Anna elnökségi tag

E-mail: nenesz@nenesz.hu

Telefon: +36 30 251 0601

Nevezési díj nincs!
A NENESZ egyesület a változtatás jogát fenntartja.

Gősi Tamás

elnök

Nevelőközösségek Nemzetközi Szövetsége a Magyar Gyermekért

1152 Budapest, Illyés Gyula utca 6-8. 1/132.

nenesz@nenesz.hu

web: www.nenesz.hu; Facebook: https://www.facebook.com/neneszegyesulet/

letölthető pdf formátum...itt.


Emlékszem...

A Nevelőközösségek Nemzetközi Szövetsége a Magyar Gyermekekért egyesület (továbbiakban: NENESZ egyesület) nyílt pályázatot hirdet "Emlékszem" címmel memorandum alkotások létrehozására.

Az alkotások témája:

A gyermekvédelmi vagy szociális ellátásban eltöltött évek alatt megszerzett, átélt élmények, tapasztalatok és történetek, amelyek mások számára tanulságosak és gondolat ébresztőek lehetnek. Az alkotó kifejezheti életének állomásait, annak egy bizonyos történését, kapcsolatainak, életkörülményeinek alakulását, terveit a múlt és jelen fényében, vagy bármely érdekességet az életéből, melyet érdemesnek tart ebben a műfajban a közönségnek elmesélni.

Pályázók köre:

Minden, 18. életévét betöltött, Magyarországon, illetve külföldön gyermekvédelmi vagy szociális ellátásban részesülő vagy részesült felnőtt.

Pályázat kritériumai:

Megfelelő esztétikai értéket képviselő, nyomtatásban és elektronikusan közzé nem tett, eredeti alkotásokat várunk. Egy pályázó több művel is pályázhat, melyeknek terjedelme maximum 20.000 leütés lehet.

Döntés és értékelés:

A legmagasabb értékelést kapott művek közül a pályázatkiíró által felkért szakmai bírálóbizottság 2017. szeptember 16-ig választja ki a díjazottakat.

A pályázatra beérkezett és a zsűri által arra javasolt művekből a pályáztató önálló kötetet kíván kiadni.

Díjazás:

Az első három helyezett emlékplakettet, tárgyi ajándékot, valamint színházi előadás látogatására szóló bérletet kap:

I. helyezett 80.000,- Ft értékben

II. helyezett 60.000,- Ft értékben.

III. helyezett 40.000,- Ft értékben.

A pályázat kiírásának időpontja: 2017. július 17. hétfő.

A pályázat kiírásának módja elektronikus és nyomtatott szóróanyag formájában a hazai és nemzetközi gyermekvédelmi és szociális intézmények megkeresésével, valamint a NENESZ egyesület honlapján: www.nenesz.hu.

Pályázati beadásának határideje: 2017. szeptember 10. vasárnap.

Pályázati beadásának módja:

Pályázat beadása elektronikus és papíralapon történik egyéni jelige feltüntetésével. A pályamunkához csatolandó szerzőjének neve, lakcíme, e-mail címe, telefonelérhetősége (1. sz. melléklet - Nevezési lap) és nyilatkozata arról, hogy a pályamű nyomtatásban és elektronikusan még nem jelent meg és hozzájárul a Nevelőközösségek Nemzetközi Szövetsége a Magyar Gyermekért egyesület által történő megjelentetéshez, közzétételhez (2. sz. melléklet - Nyilatkozat).

Elektronikus úton történő beadás: nenesz@nenesz.hu elektronikus címre.

Tárgy mezőben kérjük feltüntetni: "Emlékszem pályázat - 2017 - a pályázó egyéni jeligéje".

Elektronikus levél kötelező melléklete: Pályázat, Nevezési lap, Nyilatkozat.

Papíralapon történő beadás: 1152 Budapest, Illyés Gyula utca 6-8. 1/132.

A pályázatokat egy nyomtatott példányban kérjük megküldeni: NENESZ Egyesület fent megjelölt címére.

Postai levél kötelező melléklete: Pályázat, Nevezési lap, Nyilatkozat.

Részvételi feltételek:

 • a pályázati anyagok megfelelő propagálása céljából a műveket a pályáztató szabadon szerzői jog érvényesítése nélkül felhasználhatja (CD, sajtó, TV stb.),
 • pályázatot csak pontosan kitöltött nevezési lappal fogadunk el,
 • a feltételek el nem fogadása automatikusan kizárja az alkotót a pályázatból,
 • a szerzők a művek beadásával tudomásul veszik a pályázati feltételeket.
 • a szerző/pályázó felelősséget vállal azért, hogy pályázati anyaga nem sérti harmadik személy személyiségi, vagy egyéb jogait.
 • a nyertes pályamunkák alkotói hozzájárulnak ahhoz, hogy a pályázaton legjobbnak ítélt művekből kötetet és egyéb nyomtatott anyagokat készítsünk (a szerzők nevének feltüntetésével), illetve hogy a honlapunkon megjelenjenek.

További információ:

Szántó Edina Anna elnökségi tag

E-mail: nenesz@nenesz.hu

Telefon: +36 30 251 0601

Nevezési díj nincs!
A NENESZ egyesület a változtatás jogát fenntartja.


downloadable pdf format...here


I remember...

The International Federation of Educative Communities for Hungarian Children (NENESZ) announces a call for 'I remember... - 2017' to create memorandums.


Theme of the works: experiences and stories during the years spent in child protection or social care, which can be instructive and thought-provoking for others. The creator can express stages of his/her life, a certain occurrence, relationships, living conditions, plans in the light of the past and present or any interesting life happening which is deserved to be told in this genre.

Applicants:

Adults (over 18 years old) grown up in child protection or social care in Hungary or over the borders.

Criteria:

Writings having the right aesthetic value, which have never been published either printed or electronically. An applicant can have several applications up to 20.000 characters.

Decision and evaluation:

Among the writings with highest points the professional jury chooses the winners until 16. September 2017. From the received and recommended writings NENESZ is going to publish an individual booklet.

Remuneration:

The first three winners get plaques, gifts and theater season tickets in the value of:

 • HUF 80.000
 • HUF 60.000
 • HUF 40.000

Publishing date of the application:

Monday, 17. 07. 2017.

Deadline of application:

Sunday, 10. September 2017.

The way of publication:

In electric and printed way sent to Hungarian and international child care and social institutions and on the website of NENESZ: www.nenesz.hu

The way of application:

Both electric and paper-based way with an individual motto. The author's name, address, e-mail address phone number (I.Annex - Application form) and statement must be attached, which declares that the writing has never been published before and contributes to the publication by The International Federation of Educative Communities for Hungarian Children (II. Annex).

Electronic way: nenesz@nenesz.hu. Please mark the title of the application: 'I remember... 2017'. The necessary attachments are: Application material, Application form, Statement.

Paper-based application: 1/132. 6-8. Illyés Gyula utca, Budapest 1152. The application material must be sent to the above mentioned postal address of NENESZ in a printed way.Please mark the title of the application: 'I remember...-2017'. The necessary attachments are: Application material, Application form, Statement.

Terms of Participation:
- the works can be used without the use of copyright by the competitor (CD, press, TV, etc.) for the purpose of propagating the application materials,
- we will only accept the application with a precisely completed entry form,
- the non-acceptance of the conditions automatically excludes the creator from the application,
- the authors acknowledge the tender conditions by submitting the works.
- the author assumes responsibility for ensuring that his/her application does not violate third party's personality or other rights.
- the creators of the best works contribute to make volumes and other printed materials (with the names of the authors) and the ones appearing on our website.